Regulamin promocji BLACK FRIDAY

  1. Organizatorem promocji jest FILTERIA POLSKA Sp z o o z siedzibą w Poznaniu mieszcząca się pod adresem ul. Daleka 14, 60-124, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792459952, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.
  2. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sklepie internetowym https://filteria.pl/ w okresie od 24.11.2023 do 26.11.2023.
  3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  4. Promocja dotyczy całego oferowanego asortymentu w sklepie.
  5. Rabat naliczany jest maksymalnie do pięciu produktów, każdy następny produkt nie podlega promocji.
  6. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.
  7. Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania. 
  8. Promocja polega na przyznaniu rabatu 30% od ceny regularnej.
  9. Organizator promocji udostępnia nieodpłatnie Regulamin przed zawarciem umowy, a Klient ma obowiązek zapoznać się z jego treścią przed nabyciem lub/i rozpoczęciem korzystania z promocji. Na żądanie konsumenta możliwe jest udostępnienie dokumentu w inny sposób, który umożliwia mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się on posługuje.
  10. Korzystając z promocji wyrażasz zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych z firmy FILTERIA POLSKA Sp z o o.