Polityka jakości

Ambicją Filteria.pl jest realizacja usług i obsługa klienta zgodnie z jego oczekiwaniami, przy wykorzystaniu najlepszych praktyk i kompetencji zawodowych, z uwzględnieniem przepisów prawnych i innych zobowiązań.
Nadrzędnym celem jest dla nas stałe podnoszenie zadowolenia i zaufania klientów, tworzenie najwyższej jakości produktów i usług oraz dbanie o rozwój firmy i wzrost satysfakcji pracowników.

Dzięki przyjętym zasadom systemu:
– ustalamy wymagania klientów, udzielamy pomocy w doborze optymalnych dla nich rozwiązań oraz rzetelnie i kompleksowo realizujemy zlecone prace,
– badamy zadowolenie klientów i wdrażamy ulepszenia podnoszące poziom zadowolenia,
– rozszerzamy asortyment proponowanych wyrobów i usług, wdrażamy nowe technologie oraz modernizujemy park maszynowy i infrastrukturę,
– współpracujemy ze sprawdzonymi i wiarygodnymi dostawcami budując z nimi partnerskie relacje,
– kształtujemy wśród personelu świadomość odpowiedzialności za wyroby i usługi oraz doskonalimy umiejętności pracowników,
– ciągle doskonalimy skuteczność systemu zarządzania jakością i działania firmy.

Założenia Polityki stanowią zobowiązanie wobec naszych klientów i są znane i respektowane przez wszystkich pracowników naszej firmy.
Dyrektor Zarządzający
August Morzyński